antrioglinti

antrioglinti
antriõglinti (ž.) tr. menk. užkrauti, uždėti ką griozdišką: Ko čia antriõglinai ant viršaus tą kerėplą! Brs. \ rioglinti; antrioglinti; atrioglinti; įrioglinti; išrioglinti; nurioglinti; parioglinti; parrioglinti; persirioglinti; pririoglinti; surioglinti; užrioglinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atrioglinti — atriõglinti menk. 1. intr. DŽ1 nerangiai ateiti, atsivilkti: Ė katra gi puse atrioglinai, kad nemačiau? Ds. Jau tas ubagas vėl atriõglina Grš. Ko tu čia dabar atrioglinai? Č. | refl. Pns, Kair: Atsirioglino tas kaimynas ir neina taip ilgai Lkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrioglinti — išriõglinti menk. 1. intr. Š, DŽ1 nerangiai išeiti, išsivilkti. | refl. Bd: Kada gi tu tę išsiriõglysi iš tos stubos! Pns. Didelio čia daikto, jei ir kiton pusėn išsirioglintumei: dvejetas varstų daugiau prabėgti Vaižg. 2. intr. nerangiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurioglinti — nuriõglinti menk. 1. intr. Pc, Vdn nerangiai nueiti, nusivilkti: Kad sušalau, ligi nurioglinau linaminėn Ds. Nuriõglino ir nuriõglino keliu ant girios: dievai žino, kur jį velnias nunešė Brt. Iki tas rioglys nurioglys! Mrj. Atėjęs priputo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parioglinti — pariõglinti menk. 1. intr. nerangiai nueiti: Pastovėjo policininkas, pastovėjo, mato, kad galo nebus, nusispjovė ir parioglino šalin rš. 2. refl. intr. kerėpliškai, ne vietoj atsisėsti: Pasirioglins su kojom vidury gryčios, ir pereit nebėr kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parrioglinti — parriõglinti intr. menk. nerangiai pareiti, parsivilkti: Senis parrioglina namo rš. | refl.: Parsirioglino vakar namo auštant, tai nūnai miegti visądien Alv. Iki aušros nebūčiau parsirioglinus J.Balt. rioglinti; antrioglinti; atrioglinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persirioglinti — menk. sunkiai perlipti, pereiti: Prieš du tūkstančius metų Hanibalas persirioglino per šią vietą rš. rioglinti; antrioglinti; atrioglinti; įrioglinti; išrioglinti; nurioglinti; parioglinti; parrioglinti; pers …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririoglinti — pririõglinti menk. 1. intr. nerangiai prieiti: Vos ant kojų besilaikydamas, pririoglino prie durų Km. Pririõglino artyn Ds. 2. refl. prisirinkti: Aikštės kampe prisirioglino žmonių rš. 3. tr. DŽ1 prikrauti, prigriozdinti: Pririoglino pilną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rioglinti — riõglinti ( yti), ina, ino menk. 1. intr. Kos51, Upt, Alvt nerangiai eiti, vilktis: Kur riõglini kaip jautis Pšš. Nu ko tau riõglint dabar ton ūlyčion – gultum ir gulėtum Ds. Užtenka sėdėti, reik jau riõglinti numie Krtn. Nu, musti reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surioglinti — suriõglinti menk. 1. intr. nerangiai sueiti, susigrūsti: Galvijai į daržą surioglino B.Sruog. | refl.: To[je] virtuvė[je] susiriõglinę visi Mžš. Ką pamanys jis apie mus, čia šitaip susirioglinusius? rš. 2. tr. DŽ1 be tvarkos sudėti, sukrauti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrioglinti — užriõglinti menk. 1. intr. užeiti, užsivilkti: Ir pas mus buvo užriõglinęs tas girtuoklis Mrj. Ėjau iš darbo, užrioglinau pas Joną ir pasilikau Ds. 2. refl. DŽ, Krs, Srv, Kair, Brs, Lkš, Kt, Alv, Rdm, Vrn, Lbv nerangiai užlipti, užsiropšti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”